Bedrijfshistoriek
Het vlechten van rieten en biezen stoelen is een vak waar jongeren meestal weinig belangstelling voor tonen. Desondanks koos de stoelenvlechter halfweg de jaren zeventig er tijdens zijn middelbare studies in Brugge voor om van deze niet‑alledaagse specialisatie zijn beroep te maken.

Bij het beëindigen van de opleiding in 1980 startte hij zijn eigen zaak in het Westvlaamse Gits. Langzaam maar zeker wist hij met kwaliteitsvol werk zijn plaatsje te veroveren binnen het wereldje van restaurateurs van rieten en biezen stoelen. In 1999 verhuisde de stoelenvlechterij naar Brugge.

Nauwgezetheid en stiptheid zijn twee sleutelwoorden die bijdroegen tot het succes. Klanten van over heel het Vlaamse land vinden ondertussen de weg naar Brugge. Riet en biezen Van Onacker weet zich goed te handhaven tegenover de bies‑ en rietmeubelindustrie omdat kwaliteitszorg de hoofdbekommernis is.

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1980 werkte de stoelenvlechter uit Brugge ook aan enkele buitengewone realisaties met als absoluut hoogtepunt het restaureren van een koets.

Geregeld kan u de stoelenmatter aan het werk zien tijdens gespecialiseerde demonstraties.