Historiek van het stoelenvlechten
Om de oorsprong te achterhalen van het stoelen matten moeten we al minstens terugkeren naar het oude Egypte, naar de jaren 1350 voor Christus. Bij de ontdekking van het graf van Toetanchamon in 1923 botsten de wetenschappers immers op een gevlochten rustbed, gemaakt met een techniek die erg lijkt op deze van het matten.

De eerste afbeeldingen van stoelenvlechters vinden we pas in de middeleeuwen. Meestal werden de zittingen gevlochten met wat voorhanden was.

Het is wachten tot de 17e eeuw vooraleer het vlechten in zijn huidige vorm in de Nederlanden bekender werd, vooral door de import van grondstoffen uit Indonesië. Afbeelding van een Thonet-stoel Michael Thonet, kunstmeubelmaker, lag met zijn “stoel nummer 14” aan de basis van een ware rage die vanaf halfweg de jaren 1850 de bloeiperiode van de gevlochten stoel inluidde.

De eerste wereldoorlog maakte hieraan echter abrupt een einde omdat de toevoer van grondstoffen volledig stilgevallen was. Door de opkomst van de rietvlechtindustrie gingen heel wat stoelenvlechters werken in dienst van de meubelnijverheid.
Anderen kozen er echter voor om als thuisvlechter aan de slag te blijven.

Heden ten dage treft men vooral nog in Nederland stoelenvlechters aan. In Vlaanderen is hun aantal eerder gering. Het stoelen matten heeft echter niet enkel een geschiedenis, maar mede dank zij stoelenmatter Francky Van Onacker ook een toekomst  !