Prijzen
Zowel het restaureren van biezen als rieten stoelen vereisen een heel bijzondere en specifieke techniek. Beiden zijn erg arbeidsintensief. Alle werk gebeurt handmatig. De grootte van het te bewerken oppervlak bepaalt mee de prijs. Verder varieert de markt van de grondstoffen voortdurend. Er dient dus zeer omzichtig omgesprongen met het bepalen van de prijs voor het matten van stoelen. Het is derhalve niet altijd even gemakkelijk exact in te schatten hoeveel tijd de stoelenvlechter zich zal dienen te wijden aan het bewerken van een zitting. Gemiddeld genomen kost het restaureren van een biezen stoelenzitting al gauw meer dan het dubbel van de renovatie van het vlechtwerk van een rieten stoel.

U heeft een meubel waarvan het vlechtwerk beschadigd is ?

Neem voor vakkundig advies en praktische afspraken contact op met de stoelenvlechter :

Stoelenvlechterij Riet en Biezen Francky Van Onacker
Ronsaardbekestraat 114
8000 Brugge
050 34 74 69